Russeguiden

Informasjon om klesleverandører

Av klesleverandører er det to aktører som har vært på markedet i mange år og som er de klart største leverandørene til russemarkedet. Disse er Russeservice og Russedress.

I tillegg er det flere andre aktører som er mindre etablerte, men som likevel leverer russeklær og konseptklær. Du har blant annet Busstrykk,  Invoeruss, AdImpact, SuperRuss, Russ365, RussXpress osv. Listen er lang og det er mye å velge blant. Det viktigste her er å gjøre gode forundersøkelse og sikre seg en trygg og god avtale. Vi i Dugnadsdeal vil absolutt anbefale å bruke Russeservice eller Russedress for god kvalitet, service og en trygg handel.

Informasjon om å sitte i et russestyre

Erfaring fra en rekke skoler viser gang på gang at de russestyrer som får til en fremdriftsplan for sin russefeiring har langt større mulighet til å oppnå en vellykket russefeiring.
Dvs en russefeiring som blir mer moro og som en dermed husker tilbake på med glede i lange tider. Et vellykka russearrangement krever mye planlegging og arbeid. Mye av organiseringa er kjip, men planlegger dere godt, er det mest moro. Mislykka russearrangementer virker alltid enda mer mislykka enn andre dårlige arrangementer. Ryktene sprer seg fort om hva som er verdt å få med seg, og uanmeldt kan det dukke opp vanvittig mange festklare, usiviliserte folk. Det gjelder å være forberedt.

Å arrangere en russetid, er nesten som å drive business. Mye penger (ofte andres penger!), folk har store forventninger og mye kan gå gærent. En fremdriftsplan kan derfor være kjekt å forholde seg til. Her har du et greit utgangspunkt:

1.    Sjekk skoleledelsens holdning til samarbeid. Spør fjorårets russ og deretter ledelsen. Legg opp til et ryddig samarbeid fra første dag.
2.    Knytt til dere ressurspersoner på skolen, men også andre i lokalmiljøet.
3.    Hva var bra, og dårlig, i fjor? Og enda viktigere… hvorfor? Hva med en overlapping for hvert ansvarsområde?
4.    Ta en prat med ditt lokale politikammer. Sjekk vibbene og finn reale personer det kan lønne seg å kontakte ved senere anledninger.
5.    Hva ønsker årets russekull av russeåret, hva ønsker de av styret? Hva vil vi egentlig med russefeiringen? Nedsett en målsetting.
6.    Hvordan nå målene? – lage en strategi!
7.    Hvordan få med alle på denne strategien? Styrets viktigste oppgave!
8.    Det kan være lurt å sette opp en aktivitetsplan for hele året. Denne er kjekk å vise til i forhold til samarbeid med skolens ledelse. Det er alltid et pluss å kunne vise til god planlegging, og det er smart å avklare ansvarsområder, som alle er klar over, så tidlig som mulig.

Målsetting

Når dere skal utarbeide mål for året bør dere ta utgangspunkt i situasjonen dere har definert over. Dette setter rammer for hva som er mulig å få til og hvor realistisk det blir å gjennomføre målene.
NB! – målsettingen skal videre være en rettesnor for det arbeidet dere nå starter. Det blir viktig å huske på at det skal være et mål som dere ønsker å gjennomføre og ikke et mål som kun er bra på papiret overfor rektor.

Eksempel på målsettinger:

 • Skape en feiring med mye gøy slik at de fleste minnes disse artige månedene med glede – samtidig som lokalmiljøet får en positiv oppfatning av oss.
 • Redusere russefeiringen til et minimum og heller dra på en ukes utenlandstur etter eksamen.

Strategi

Jobben med å tenke ut en strategi bør ta utgangspunkt i hovedområder som dere føler skal til for å kunne nå målsettingen.

Eksempel på strategipunkter:

 • Få en dialog med rektor for å skaffe en kontaktlærer som kan være en støtte
 • for russen og et bindeledd videre til ledelsen ved skolen.
 • Få samtlige russ til å bli engasjert i jobbingen.
 • Rette opp det negative rykte forrige kull skape ved sitt hærverk.
 • Skaffe god økonomi slik at vi kan gi noe til et veledig formål i lokalmiljøet.
 • Skape samhold og fellesskap ved å engasjere alle i russerevyen.
 • Jobbe med nytenking i forhold til å finne på artige innslag uten å henge seg
 • opp i hva tidligere russ har gjort – nye knuteregler.
 • Lage arrangementer med “stil”

Aktivitetsplanen

Det er viktig at dere blir så detaljert i handlingsplanen som overhode mulig- dette fordi det skal være selve arbeidsdokumentet for styret og parter som russen trenger å samarbeide med for å få utført de aktiviteter som ønskes. Husk at dette skal være et hjelpemiddel i russefeiringen og videre er det lettere å komme til skolens ledelse for å søke om fridager etc. når man har en god plan over tingene og dermed i god tid tar dette opp med ledelsen.

Verv

Alle russestyrer har forskjellige verv og styretitler. Dette kan variere fra skole til skole hvor mange styreverv man vil ha, men her kommer en oversikt over hva som finnes.

President

President/formann er den som har hovedansvaret. Som regel demokratisk valgt inn av elevene, men kan også velges internt i styret. Har det øverste ansvaret for alle i styret, men skal delegere oppgaver

Visepresident

Denne personen skal stille i presidentens eller formannens fravær, men også jobbe tett sammen med og samarbeide med leder i hans eller hennes oppgaver

Innkjøpssjef

Russen bestemmer selv hvor de ønsker å bestille russeklær, men det er mye praktisk som skal gjennomføres. For eksempel prøvedager, bestillingsfrister og utlevering av klær når dette kommer i februar og mars. Denne person skal samarbeide med klesleverandørene og videreformidle alle praktiske beskjeder, og videreformidle spørsmål og svar som russen har.

Økonomisjef

Russestyret Onkel Skrue eller “blåruss” om du vil. Her gjelder det å ha kontroll over alt som går inn og ut av penger i russestyret. Stikkord er orden i sysakene. Bør ha Kontakt med banken, og kontroll og ansvaret for alle kontoer som styret har tilgang til. Husk å spare på alle bilag!

Festsjef

Partyløven og partyfiksern. Bør samarbeide godt med president har økonomisjef. Foretar innkjøp til russekroer og fester, og er ansvarlig for avtaler med utesteder og arrangører. På Russesiden.no kan man enkelt informere resten av russen, men husk også å henge opp plakater og lapper, dersom dere ikke har egen PR-sjef.

Sekretær

Referatskriver fra alle møtene, og hjelper de andre med det praktiske oppgaver som kontakt med offentlige instanser angående skjenkebevilgning og lignende.

Styremedlem

Er fullverdig med av styret, men har ikke noe bestemt verv. Bistår resten av styret ogletter jobben for de andre.

Togsjef

Vi snakker ikke NSB, men russetog. Dette er en 100 år gammel tradisjon og holdes i hevd på mange skoler fortsatt. Oppgaven din blir å koordinere med andre presidenter og tog sjefer på skolene rundt deg. Her er samarbeid med politi og 17- maikomitéen viktig. Du bestemmer også tema og alt praktisk ved selve toget. Hva er lov, og hva er ikke lov i toget

PR-sjef

Har kontakt med lokale medier dersom noe skulle oppstå i forbindelse med russetiden. Kan også ha ansvar for å informere om prøvedager og russefester og større arrangementer.

Russeprest/prestinne

Russedåp er en viktig og gammel tradisjon på mange skoler. Kan gjerne samarbeide med festsjefen, slik at russedåpen arrangeres som en større happening enn bare dåp alene. Husk at temafester alltid er populært.

Russelege/russedoktor

Når hundrevis av russ skal feste sammen kan mye uforutsett oppstå, og da er det lurt å ha en ansvarlig som litt om helse og førstehjelp. Husk at sykdom som f.eks hjernehinnebetennelse ofte kan oppstå når russen samles. En utslitt kropp er mer utsatt for sykdom enn eller. Klining, festing, våkenetter og andre aktiviteter gjør ikke smitte mindre sannsynlig heller.

Prevensjonsveileder

Russebarn kan høres søtt ut, men klamydia og andre virus elsker bokstavelig talt å spre seg. Dette er ditt ansvar å hindre. Sikker sex, er viktig, og enda viktigere i russetiden. Husk at RFSU og Helsedirektoratet gir ofte ut gratis kondomer. Husk at kongle i lua, ikke er like stilig med en kjønnssykdom på kjøpet. Hjelp russen å ta ansvar for dette.

Fotograf

Russetid er minnetid. Husk at dere forhåpentligvis skal leve lenge på minnene. Her kommer din jobb inn. Send gjerne inn bilder og andre nyheter til Russesiden.no

Journalist

Skriver russeavisen og andre publikasjoner. Samarbeider ofte med fotografen.

Redaktør

Dette er russeavisens sjef. Ha godt over snittet i norsk, og være glad i å ta pennen fatt.

Aksjonssjef

Det er mange gode saker russen kan støtte. Dersom dere planlegger å støtte en veldedig organisasjon, bør dere ha dette vervet med. Ansvarlig for å organisere det rent praktiske rundt innsamlingen av pengene. De aller fleste styrene samarbeider også med Kreftaksjonen og innsamlingen der.

Revysjef

Russerevy kan være omfattende, og her trengs det en god leder. Revysjefen er ansvarlig for sponsorer, organisere hvem som skal skrive tekster, spille, synge og danse og opptre. Samarbeider med PR-sjefen om å reklamere for revyen.

Kjøp & Salg av buss: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Før du kjøper et kjøretøy bør du være oppmerksom på følgende:

 • Er den du kjøper kjøretøyet av faktisk eier av kjøretøyet? Sjekk tidligere eiers legitimasjon, og at det samsvarer med salgsmelding og vognkort del 2.
 • Er kjøretøyet i samsvar med vognkortet? Sjekk antall sitteplasser, understellsnummer, om kjøretøyet har godkjent tilhengerfeste og liknende. For buss skal det fremkomme i vognkortet om kjøretøyet er godkjent for taklast (takrigg eller krone) eller har godkjent tilhengerfeste. Ta kontakt med en trafikkstasjon hvis du er i tvil.
 • Undersøk kjøretøyet for å avdekke feil og mangler, gjerne i samråd med en fagperson. Et godt tips er å sjekke kjøretøyets bremsesystem og om kjøretøyet har rustskader. Dette er feil som kan dukke opp på kjøretøy som ikke vedlikeholdes og brukes jevnlig, og som kan være kostbart å utbedre.
 • Undersøk om det er utstedt en kontrollseddel (mangellapp) på kjøretøyet om feil og mangler som må utbedres. Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av et godkjent verksted.
 • Sjekk om kjøretøyet har vært inne til EU-kontroll og at det ikke har skyldige avgifter.
 • Er kjøretøyet fri for heftelser? Altså at ingen bank eller annen utlåner har pant i kjøretøyet. På den måten kan du unngå å få gammel gjeld med på kjøpet. Du kan sjekke om det er registrert heftelser på kjøretøyet ved å taste inn registreringsnummer på sidene til Brønnøysundregistrene.
 • Kjøper du et avskiltet kjøretøy? Ta kontakt med en trafikkstasjon for å få vite hva du må gjøre for å få vognkort og kjennemerker.
 • Skal du være sjåfør i russetida? Sjekk at du har lov til å kjøre bussen/bilen deres.


Du kan få vite hvem som eier kjøretøyet, teknisk informasjon om kjøretøyet og opplysninger om siste og neste EU-kontroll viakjøretøyopplysninger.

LEIE AV BUSS

Hvis dere skal leie en buss med sjåfør, må den som leier ut bussen ha turvognløyve. Et løyve er en godkjenning fra løyvemyndigheten på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Løyvedokumentet skal alltid følge med i bussen og skal kunne vises frem ved en kontroll. Vær oppmerksom på at det fra 01.01.2015 erny nasjonal løyveenhet.

KJØPER DU ET AVSKILTET KJØRETØY?

Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for én dag. Disse kjøper du på en trafikkstasjon. Sammen med prøveskiltet får du en kjøreseddel som skal medbringes under kjøringen og fremvises ved kontroll.

Ombygging: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Alle kjøretøy som bygges om innvendig eller utvendig må til en trafikkstasjon for kontroll og godkjenning. Spør gjerne før byggingen starter om det som planlegges lar seg godkjenne.

Ved store endringer på kjøretøyet må det fremlegges dokumentasjon fra produsenten, importør av kjøretøyet eller godkjent teknisk instans. Det vil si at hvis det eksempelvis bygges bar, bord eller delevegger må dette godkjennes av en trafikkstasjon.

TAKRIGG (KRONE/TAKGRIND)

Av trafikksikkerhetshensyn er lovverket på dette området veldig strengt. Vær derfor oppmerksom på at det å få godkjent nye tak-konstruksjoner på busser i Norge er veldig vanskelig.

For at en krone skal bli godkjent, er det lovbestemt at man må vise dokumentasjon fra et kompetent, uavhengig laboratorium eller fra fabrikanten av kjøretøyet. Slike laboratorier finnes per i dag ikke i Norge. Det beste er derfor å ta kontakt med fabrikanten av kjøretøyet, men å få tak i denne dokumentasjonen kan være veldig vanskelig. Verkstedet som bygger takrigget må også dokumentere all bygging og montering. For å få alt godkjent, må dere vise frem denne dokumentasjonen sammen med det fra laboratoriet eller fabrikanten, på en trafikkstasjon.

Selv om en buss har blitt godkjent med krone tidligere, er det ikke sikkert den blir godkjent på nytt. På kroner som allerede er godkjent hender det av og til at konstruksjonen er svekket. Kronen er ofte laget av tre, og treverket trekker til seg vann og begynner å svelle og råtne. Dersom det har skjedd, får bussen en mangel som dere må utbedre. Må dere skifte ut kronen helt, må den godkjennes på samme måte som nevnt ovenfor (fra et laboratorium eller fabrikanten).

Husk at eventuell last som festes til takrigg må festes forsvarlig og ikke være tyngre enn det takriggen er godkjent for.

SKAL DERE TREKKE HENGER?

Bruktilhengerkalkulatorentil å regne ut hvor mye dere har lov til å trekke.

MONTERING AV TILHENGERFESTE

Kjøretøyfabrikanten fastsetter hvilken maksimal tilhengervekt kjøretøyet kan godkjennes for. Tilhengerfestet skal ha varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.

Personbil og varebil som får montert tilhengerfeste som er beregnet til biltypen, trenger ikke vises på en trafikkstasjon.

Om dere ønsker å montere tilhengerfeste på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, for eksempel russebuss, skal dette godkjennes av en trafikkstasjon. Det kan være det må gjøres forsterkninger eller modifiseringer i rammekonstruksjonen på kjøretøyet før tilhengerfestet kan monteres. Påbygger må dokumentere at montering av tilhengerfeste er gjort etter retningslinjer fra fabrikant.

PASS PÅ VEKTEN

Vognkortet viser hva som er kjøretøyets tillatte totalvekt. Dette er det meste en bil får lov til å veie når den står på vekta. Bilen skal da veies med alle personer og alt dere har tenkt å ta med. Vær oppmerksom på at det dere utstyrer bilen med kan gjøre at kjøretøyet blir så tungt at dere ikke får med alle passasjerer dere vil ha med.

SIKRING AV LAST

Under kjøring er det viktig at lasten dere har med er godt sikret slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Alle løse gjenstander innvendig kan utgjøre en potensiell fare. Har du tenkt på at en løs kasse (for eksempel en høyttaler eller subkasse) på 20kg utøver en kraft på 1250 kg ved en bråstopp i 50 km/t?

Lyd & Lys: Infotekst hentet fra vegvesen.no

LYD

Kjøretøy skal ha lydsignal med jevn styrke og tonehøyde. Det er ikke lov til å ha utvendig lydanlegg/PA når du kjører eller å ha sirene montert (lydsignal med vekslende frekvens eller tonehøyde). Bruk av lydsignal som ikke er godkjent kan medføre beslag av utstyr og gebyr til fører ved utekontroll.

Lys skal ikke være sjenerende for føreren når dere er ute og kjører. Det er for eksempel ikke lov med blinkende lys som synes i speilene som fører bruker til å se passasjerrommet. Føreren er ansvarlig for feil bruk av lys.

LYS

INNVENDING

 • Innvendig lys skal fungere på kjøretøyets elektriske anlegg.
 • Innvendig lys som kan forstyrre føreren er forbudt og farlig
 • Innvendig blinkende lys, effektlys og lignende (neon, lysslynger, spotter eller strobe i alle farger) som er godt synlig utenfor bilen/bussen er ikke tillatt når bilen/bussen kjører

UTVENDING

 • Alle obligatoriske lys må virke og være koblet riktig (nærlys, fjernlys, parkeringslys, baklys, bremselys og blinklys er de viktigste)
 • Utvendig er det kun tillatt med ekstralys som er som er koblet riktig og listet opp i kjøretøyforskriften.
 • Utvendig blinkende lys, effektlys og lignende (neon, lysslynger, spotter eller strobe i alle farger) er det ikke tillatt å montere.

Seter & Bilbelter: Infotekst hentet fra vegvesen.no

SETER

Når dere setter inn, fjerner eller flytter seter, må dere huske på følgende:

 • Setene skal vende forover eller bakover
 • Setene kan ikke være sidevendte (langsgående). Busser/biler som allerede er godkjent med sidevendte seter kan beholde disse så lenge dere ikke endrer på setene.
 • Sitteplassene skal være godt festet i kjøretøyets karosseri.
 • Vi anbefaler montering og bruk av hodestøtter, spesielt når passasjerer sitter baklengs.


Seter og innfestingspunkter i buss og bil skal tilfredsstille kjøretøyforskriftenes krav tilutforming. For at bilen/bussen skal bli godkjent, kan vi kreve dokumentasjon på at sete og seteinnfestning er i henhold til gjeldene krav. Hvis bussen har de originale setene der de var festet da den var ny, vil setene bli godkjent.

På grunn av strengere forskrifter kan det være vanskeligere å få godkjent endring på seter i biler registrert etter oktober 1999 og busser registrert etter oktober 2007.

KAN DU HA STÅPLASSER I RUSSEBUSSEN?

Det korte svaret er nei. Men det finnes ett unntak: Dersom bussen er helt original og har godkjente ståplasser som merknad i vognkortet, kan vi ikke nekte disse. Er bussen derimot endret innvendig eller utvendig, må den inn til en trafikkstasjon for  kontroll og godkjenning. Ståplasser vil da ikke bli godkjent. Siden de fleste russebusser går igjennom en form for endring før de er klare for russetiden, er «nei» svaret på spørsmålet i de fleste tilfeller. Ta kontakt med en trafikkstasjon om du er usikker

BILBELTER

Når dere endrer eller flytter seter i bil/buss, må dere også montere bilbelter på alle plasser. Hvilke typer bilbelter dere skal bruke, 2- eller 3-punkts, avhenger av flere faktorer. Se kjøretøyforskriften for hva som gjelder deres kjøretøy. Bruk helst kjøretøyets eksisterende innfestingspunkter.

Generelle krav til festing av bilbelter:

 • For festing av bilbelter må dere bruke boltdimensjon 7/16 UNF (11,1mm). Denne dimensjonen er litt uvanlig i butikkene.
 • Hvis dere fester beltet i selve stolen, må den være beregnet for en slik montering. Stolen må da være ekstra godt festet i gulvets rammekonstruksjon (tåle både stol og person i belte).
 • Hvis dere fester beltene i bussens gulv, må innfestingen forankres i gulvets rammekonstruksjon, og ikke bare i gulvet.

For å få hjelp til ombygging av sitteplasser og bilbelter bør dere kontaktegodkjent bilverksted eller påbyggerverksted.

På grunn av strengere forskrifter kan det være vanskeligere å få godkjent endringer på bilbelter i bil og buss registrert etter oktober 1999.

Nødutganger på buss: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Nødutganger skal være tydelig merket og ha en bruksveiledning. Det skal ikke være hindringer (seterygger, skap og liknende) som gjør det vanskelig å bruke nødutgangene.

NØDUTGANGSVINDUER

 • Nødutgangsvinduer skal være gjennomsiktige slik at hjelpemannskaper har muligheten til å se inn.
 • Krav til minsteareal på vindusflaten til et nødutgangsvindu avhenger av bussens alder. I dette arealet skal det være plass til et rektangel som er 50 cm høyt og 70 cm langt.
 • Kravene gjelder hele glassflaten med lister, innvendig og utvendig. Det vil si at selv om vinduet er større enn minstekravet, kan du ikke male, dekke eller bygge over de delene av vinduet som går utover det påkrevde rektangelet.
 • Nødutgangsvinduenes plassering skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning og sider.

VINDU MED NØDHAMMER

Nødutgangsvinduer som skal knuses med nødhammer skal være av herdet glass og ha minst én nødhammer plombert i eget feste. Hele glassflaten skal være fri for maling og folie. Dere kan imidlertid bruke dråpefolie (som ikke danner sammenhengende hinne) og som ikke er til hinder for sikt (inn og ut).

VINDU MED RIVELIST

Noen nødutgangsvinduer er utstyrt med rivelist. Slike vinduer skal være utstyrt med et betjeningshåndtak som brukes til å dra ut rivelisten slik at hele vinduet løsner og kan bli skjøvet ut. Håndtaket må derfor være lett tilgjengelig og ingenting må hindre rivelisten fra å løsne eller vinduet i å bli skjøvet ut.

Folie som ikke er til hinder for sikt, kan påføres nødutgangsvinduer med rivelist. Folien må ikke være til hinder for å fjerne vinduet. Det er ikke lov til å male eller dekke selve rivelisten, dette gjelder både innvending og utvending.

RØMNINGSLUKER

 • Krav til antall rømningsluker svhenger av antall sitteplasser, og skal normalt ikke endres ved ombygging.
 • Lukene skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning.
 • Rømningslukene skal på en enkel måte kunne åpnes helt opp uten noen form for hindring.
 • Åpningen skal ha et areal på minst 0,4 m2. I denne flaten skal det kunne være plass til et rektangel på 50×70 cm.

 

Regelverket om buss finner du i kjøretøyforskriften eller i bussdirektivet. Ta kontakt med oss om du er usikker på de spesielle reglene for buss.

Brannslukningsutstyr: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Husk at røyking og bruk av åpen flamme ikke må skje i nærheten av bensin. Det kan forårsake brann, og et kjøretøy kan raskt bli overtent.

Busser skal være utstyrt med brannslukningsapparat. Apparatet skal være sikkert plassert og lett tilgjengelig for fører. Pulverapparatene som brukes skal være godkjent i Norge, og skal kontrolleres og godkjennes årlig av et kompetent firma.

 • I buss med inntil 22 sitteplasser i tillegg til førersetet er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.
 • I buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet, skal det være minst en håndslokker med minimum 6 kg pulver.
 • Har dere campingbil som russebil, er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

 

Det er ikke krav til brannslukningsapparat i personbiler, men det er anbefalt. Vi anbefaler også å ha røykvarsler og gassvarsler i russebil og russebuss, spesielt hvis dere skal overnatte der.

Elektriste Anlegg: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Alt elektrisk anlegg i bil eller buss skal være forsvarlig slik at dere unngår fare for strømsjokk eller brann. Dette gjelder både det som finnes originalt i bil eller buss, hvor driftsspenningen normalt er 12 V i bil og 24 V i buss, og anlegg som er lagt opp senere.

INSTALLASJON OG UTBEDRING AV FEIL

Installasjon av alt elektriske anlegg som ikke er det originale i bussen skal utføres av elektroinstallatør registrert i DSBs elvirksomhetsregister. Installatøren skal levere samsvarserklæring og sluttkontrolldokumentasjon etter utført arbeid. Dokumentasjonen skal dere kunne legge frem ved kontroller og levere videre til ny eier når dere selger kjøretøyet. Kravene til installasjonen gjelder både anlegg med 230 V og 400 V driftsspenning.

For å få bilen eller bussen godkjent med russeoblat må dere vise samsvarserklæring.

Det er viktig at feil og skader utbedres når det oppdages og at arbeidet gjøres lovlig. Kravene til de elektriske anleggene er viktig med hensyn på berøringsfare (strømsjokk) og brannfare.

HOVEDBRYTER

For busser registrert 13. februar 2004 eller senere for anlegg med driftsspenning 100V og mer er det krav om å ha en hovedbryter lett tilgjengelig fra førerplass. På eldre busser er det krav om hovedbryter uansett driftsspenning (det kan være flere hovedbrytere).

Strømaggregat: Infotekst hentet fra vegvesen.no

Vurder om dere trenger aggregat, eventuelt hvor stort. Flere av russearrangementene har aggregatpark hvor de tilbyr strøm til store lyd- og lysanlegg på bussene.

BRUK AV AGGREGAT

Før dere begynner å bruke et aggregat, er det viktig å være klar over følgende:

 • De fleste aggregater er ikke laget for å brukes i kjøretøy. På grunn av sikkerhet og brannfare er det derfor ikke lov å bruke slike aggregat når bussen kjører.
 • Aggregat som ikke er beregnet for montering i lukkede rom, må bare brukes når de står utenfor bussen. Hvis rommet er veldig godt ventilert og gasstett inn mot passasjerrommet, kan dere bruke aggregatene når bussen står stille.
 • Vi anbefaler at dere oppbevarer og bruker aggregat utenfor bussen, for eksempel på en egen tilhenger.

 

Husk at når flere busser er parkert tett sammen, kan eksosen fra både frittstående og fastmonterte aggregat likevel komme inn i egen eller andres busser

TRANSPORT AV AGGREGAT OG DRIVSTOFF

Hvis dere skal transportere eller oppbevare aggregatet, må dere plassere det i et eget rom med god utluftning og som er tett mot passasjerrommet.

Det er lov å transportere inntil 25 liter bensin og 60 liter diesel på godkjente kanner. Kannene skal være lukket under transporten og sikret på en slik måte at de ikke kan bevege seg, velte eller falle. De må fraktes i et eget rom som er adskilt fra passasjerrommet, og heller ikke i motorrom.

MONTERING AV AGGREGAT

Før dere monterer et aggregat er det viktig å være klar over følgende:

Det er bare aggregater som er beregnet på montering i lukkede rom (kjøretøy eller båt) som kan monteres fast i bussen og benyttes når den kjører. Det er svært viktig at dere følger fabrikantens anvisning. Slike aggregat er kostbare så ta gjerne kontakt med en trafikkstasjon før dere går til anskaffelse av et aggregat.

Fastmontert aggregat vil være en del av bussens elektriske anlegg, og den elektriske tilkoblingen må derfor være med i samsvarserklæringen for elektrisk anlegg.

Regelverket for buss krever at:

 • Rom for aggregat skal bygges på samme måte som det vanlige motorrommet i bussen. De tekniske kravene til motorrom skal være tilfredsstilt.
 • Aggregatets drivstoffsystem skal tilfredsstille de samme krav som for bussens drivstoffsystem.
 • Aggregat og eksosrør må plasseres og isoleres slik at strålingsvarmen ikke kan antenne annet materiale eller drivstoff.
 • Eksosen må føres ut av kjøretøyet på en slik måte at den ikke lett trenger inn i passasjerrommet. Eksos i passasjerrommet kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall død.

Sjåfør: Infotekst hentet fra vegvesen.no

SKAL DU VÆRE SJÅFØR?

I vognkortet til kjøretøyet finner du hvilken kjøretøyklasse kjøretøyet tilhører. Sammenligner du opplysningene i vognkortet med førerkortet ditt, kan du se om du har lov til å kjøre kjøretøyet.

Som sjåfør har du et stort ansvar. Du:

 • må kjøre hensynsfullt, oppmerksomt og forsiktig
 • må være edru og uthvilt
 • må sørge for at alle bruker bilbelte der dette er montert
 • har ikke lov å frakte flere passasjerer enn det som står i vognkortet
 • har plikt til å stoppe dersom du kommer først til et ulykkessted

KJØRE- OG HVILETID OG KRAV TIL FARTSSKRIVER

Dersom bussen krever førerkort klasse D1 eller D, og sjåføren kjører mot betaling, eller noen betaler for å være med bussen, må sjåføren ha kjøreseddel og yrkessjåførbevis. En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Yrkessjåførbevis dokumenterer at sjåføren har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre en trygg transport. Sjekk derfor at sjåføren har kjøreseddel og yrkessjåførbevis.

KRAV TIL SJÅFØR

For sjåfører av tunge kjøretøy, slik som russebusser, gjelder krav om kjøre- og hviletid. Det vil si at sjåføren er pliktig til å ta hvilepauser etter et bestemt antall timer med kjøring. Hvis du kjører persontransport med kjøretøy for mer enn ni personer medregnet deg selv, er du omfattet av regelverket om kjøre- og hviletid.

Kjøre- og hviletidene til sjåføren registreres automatisk i en fartsskriver som er montert i kjøretøyet. Fartsskriveren skal kontrolleres hvert andre år. Vær oppmerksom på at denne kontrollen ikke er inkludert i en EU-kontroll og må utføres av et godkjent fartsskriver-verksted.