Avtalevilkår

Betingelser ved bestilling av dugnadsprodukter for videresalg: 

• Alle oppgitte priser er inkludert mva.
• Betalingsfrist er 2 uker etter varene blir levert.
• Mottaker må være tilgjengelig på telefon under leveringsdagen.
• Mottaker må være tilstede under leveringen, og dersom mottaker ikke er tilgjengelig vil varene bli plassert på oppgitt leveringsadresse for mottakers ansvar.
• Dersom mottaker ikke tar imot varene, må mottaker selv betale ekstrakostnader ved frakt samt et adm. gebyr på 2000,- ink. mva.
• Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
• Varer kan senest avbestilles 2 arbeidsdager før avtalt levering.
• Det er mottakers ansvar å sørge for at antall varer stemmer ved levering. Fraktbrev skal signeres etter opptelling, og eventuelle mangler skal merkes ved fraktbrevet.
• Dersom kunden avbestiller etter at varene er sendt fra lager, må kunden selv dekke fraktkostnaden samt et adm. gebyr på 2000,- ink mva. Det samme gebyret gjelder ved retur.
• Ved retur av varer må kjøper selv organisere retur og dekke kostnaden. Varene skal være i samme tilstand som da de ble utlevert. Varer kan kun returneres innen 14 dager fra uthenting.
• Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må resten av gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.